Szkoła Podstawowa nr 2
imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sułkowicach

daty_historia

1454 – 1466 – Wojna trzynastoletnia

1505 – Uchwalenie konstytucji Nihil novi

1519 – 1521 – Ostatnia wojna z Krzyżakami

1525 – Hołd Pruski

1569 – Unia lubelska z Litwą

1605 – Bitwa pod Kircholmem

1610 – Bitwa pod Kłuszynem

1618 – 1648 – Wojna trzydziestoletnia

1627 – Bitwa morska pod Oliwą

1620 – Klęska pod Cecorą

1621 – Bitwa pod Chocimiem

1648 – 1657 – Powstanie Chmielnickiego

1655 – 1660 – Potop szwedzki

1655 – Oblężenie Jasnej Góry

1660 – Pokój w Oliwie

1683 – Odsiecz wiedeńska

1699 – Pokój w Karłowicach

1717 – Sejm niemy

1768 – 1772 – Konfederacja barska

1772 – I rozbiór Polski

1788 – 1792 – Sejm Czteroletni (Wielki)

1791 – Uchwalenie Konstytucji 3 Maja

1792 – Konfederacja targowicka

1793 – II rozbiór Polski

1794 – Powstanie kościuszkowskiebitwa pod Racławicami

1795 – III rozbiór Polski

1797 – Powstanie Legionów Polskich we Włoszech

1806 – Powstanie wielkopolskie

1807 – Utworzenie Księstwa Warszawskiego