Szkoła Podstawowa nr 2
imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sułkowicach

LIST RADY RODZICÓW

 

 Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice!

                              W imieniu Rady Rodziców zwracamy się do Państwa  z prośbą o przekazanie dobrowolnej wpłaty w kwocie 50 zł za każde dziecko. Ustalona kwota jest sugerowaną wartością jednak z góry dziękujemy za każdą wpłatę.

Pozyskane pieniądze zamierzamy przeznaczyć na:

 ·         dofinansowanie uczniów w trudnej sytuacji materialnej

·         zakupy pomocy dydaktycznych

·         finansowanie projektów uczniowskich

·         fundowanie nagród za udział w konkursach uczniowskich oraz wysokie osiągniecia w nauce

  

Wymienione cele mogą być sfinansowane tylko dzięki Państwa życzliwości i chęci pomocy. Obecnie w sytuacji pandemii szkoły w Polsce znalazły się w bardzo ciężkiej sytuacji ze względu ba wysokie obciążenia wynikające z zabezpieczenia uczniów i personelu. Nasz wspólny Funduszodgrywa kluczową rolę w doraźnej pomocy szkole tak potrzebnej zwłaszcza w dzisiejszych czasach. Jako Rada Rodziców  zapewniamy, iż będziemy się starać w sposób najbardziej gospodarczy oraz efektywny wykorzystać powierzone środki.

 

 

Z Wyrazami Szacunku
Rada Rodziców

 

 

 

Wpłaty prosimy dokonać:

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 2

ul. Sportowa 51,32-440 Sułkowice

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie

Nr. Konta: 28 8589 0006 0170 0810 0375 0001

W tytule wpłaty proszę dopisać: imię i nazwisko dziecka oraz klasę.

DZIEKUJEMY