Szkoła Podstawowa nr 2
imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sułkowicach

rok_2018_2019

skład

Skład zespołu szkolnego radiowęzła na rok szkolny 2018/2019

  1. Barbara Światłoń
  2. Weronika Ochojna
  3. Emilia Moskal
  4. Patrycja Wata
  5. Mateusz Oleksy
  6. Kacper Profic

Opiekun: Anna Gatlik